m88 cá cược trực tuyến châu á

ประกันชีวิต

          การประกันชีวิต (Life Insurance) หมายถึง การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิต  ภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ทุนประกันชีวิต” ให้แก่ “ผู้รับผลประโยชน์” หรือ "ผู้เอาประกันภัย" แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก และในกรณีที่ผู้เอาประกันเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพ สุขภาพ โรคร้าย และอุบัติเหตุ ก็จะครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วย

 
 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเรา

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
สำหรับสร้างหลักประกันครอบครัว ไว้เป็นมรดกให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี และด้วยความคุ้มครองระยะยาวจึงเหมาะสำหรับผู้สนใจทำประกันสุขภาพเลือกเป็นสัญญาหลัก
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
สำหรับออมเงิน มีเป้าหมาย มีภาระบางอย่าง ลดหย่อนภาษี มีให้เลือกทั้งแบบระยะสั้น 10 ปี และระยะยาว 25 ปี ให้ได้วางแผนการเงินกันตามความเหมาะสมแต่ละช่วงอายุ
ประกันชีวิตแบบบำนาญ
สำหรับวางแผนการเกษียณอายุ มีเงินคืนให้ทุกๆปีหลังเกษียณ (อายุ 55 หรือ 60 ปี) แล้วแต่แบบประกัน และยังสามารถนำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด (300,000 บาท) อีกด้วย
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
สำหรับคุ้มครองชีวิตชั่วระยะเวลาหนึ่ง เบี้ยประกันถูก ไม่มีส่วนของเบี้ยสะสมคืนให้เมื่อครบสัญญา เป็นเบี้ยทิ้งทั้งหมด เน้นคุ้มครองชีวิตระหว่างสัญญาเท่านั้น

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

Best Seller
99.1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 90 ปี สำหรับซื้อพร้อมสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเท่านั้น !!!
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿560 ฿560
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
Best Seller
9920.1
ทำได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน - 70 ปี สร้างหลักประกันเงินล้าน ให้กับครอบครัวได้สบายๆ หรือจะซื้อพ่วงประกันสุขภาพก็ได้ต่ออายุยาวๆถึงอายุ 99 ปี
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿3,262 ฿3,262
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
Best Seller
9090.1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30วัน - 80 ปี เหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿5,516 ฿5,516
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
New
971
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 85 ปี สำหรับซื้อพร้อมสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเท่านั้น!!!
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿5,936 ฿5,936
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
8010.1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 วัน - 65 ปี หลังจากออมไป 5 ปี หลักประกันเพิ่มเป็น 150% ฟรี ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿6,059 ฿6,059
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
วัยเก๋า.1
ทำได้ตั้งแต่ อายุ 50 - 75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เหมาะกับผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวหลายๆโรค หรือเป็นโรคร้าย
ขายแล้ว 1 ชิ้น
฿8,800 ฿8,800
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
997.1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี ส่งเบี้ยเพียง 7 ปี รับเงินคืน 1% ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿16,746 ฿16,746
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
New
888.1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 18-65 ปี ส่งเบี้ย 8 ปี มีเงินคืน 8% ทุกปี ครบอายุ 80 ปี รับเงินคืน 888%
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿33,033 ฿33,033
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
pm2
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี การวางแผนมรดกทุน 10 ล้าน ถ้าสุขภาพดีมีส่วนลดเบี้ยประกัน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿266,100 ฿266,100
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
p2
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี การวางแผนมรดกทุน 10 ล้าน ถ้าสุขภาพดีมีส่วนลดเบี้ยประกัน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿416,600 ฿416,600
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
99_1
รับทำประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี ชำระเบี้ยครั้งเดียวรับเงินคืน 2.25% ทุกปี ถึงอายุ 99 ปี
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿500,000 ฿500,000
 
 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

New
101.12
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี ประกันชีวิตที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน (Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index โอกาสลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมการันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿500 ฿500
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
2016.001
ทำได้ตั้งแต่ 30 วัน - 60 ปี เบี้ยไม่แพง สัญญา 20 ปี รับ 120% ของทุนประกันชีวิต
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿8,182.80 ฿8,182.80
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
Best Seller
20.001
ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 ปี - 65 ปี เบี้ยประกันไม่แพง ไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿8,296.50 ฿8,296.50
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
New
H063
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี ก่อนเกษียณมีเงินคืน และหลังเกษียณอายุ 60 ปี รับเงินสูงสุดปีละ 40% รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี สูงสุดถึง 400%
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿10,572 ฿10,572
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
21.001
ทำได้ตั้งแต่อายุ 1-60 ปี เงินจ่ายคืนปีละ 10% ทุกๆ 3 ปี รวมทั้งหมด 60% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาในวัยเรียนของลูกรัก
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿13,281 ฿13,281
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
25.001
ทำได้ตั้งแต่อายุ 1เดือน - 65 ปี รับเงินจ่ายคืนทุกปี มีเงินก้อน ออมเงินง่าย
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿13,996.50 ฿13,996.50
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
S01
รับทำตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 1% รวมผลประโยชน์ 14% และมีโอกาสได้รับเงินปันผลอีกด้วย
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿18,780 ฿18,780
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
Best Seller
SL01
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตเดิมๆ แต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿19,220 ฿19,220
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
105.01
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿29,250 ฿29,250
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
1505.01
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี รับเงินคืนระหว่างสัญญา 1% ทุกปี และเงินครบสัญญา 130%
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿38,250 ฿38,250
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
15001
ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 วัน - 70 ปี รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ทุก 2 ปีกรมธรรม์
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿40,666.50 ฿40,666.50
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

9960.63
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี เลือกรับเงินบำนาญเป็น รายปีหรือรายเดือน ก็ได้ เริ่มรับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี - 99 ปี
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿3,312 ฿3,312
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
8560.1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12% ทุกปี รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿3,418 ฿3,418
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี รับบำนาญตั้งแต่อายุ 55-85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 24% ของทุนประกัน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿8,907 ฿8,907
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
New
H063
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี ก่อนเกษียณมีเงินคืน และหลังเกษียณอายุ 60 ปี รับเงินสูงสุดปีละ 40% รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี สูงสุดถึง 400%
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿10,572 ฿10,572
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
Best Seller
8505.73
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี – 55 ปี จ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุด 520% ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿12,274 ฿12,274
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
Best Seller
D60.59
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 – 58 ปี ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 60 ปี - 85 ปี เงินบำนาญ ปีละ 12% สูงสุดรวม 372%
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿42,684.50 ฿42,684.50
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
Best Seller
D55.49
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 – 53 ปี ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 55 ปี - 85 ปี เงินบำนาญ ปีละ 12% สูงสุดรวม 372%
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿57,072.50 ฿57,072.50
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
New
9901.63
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 60 ปี ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว รับบำนาญตั้งแต่อายุ 65-99 ปี รับบำนาญปีละ 12% สูงสุดรวม 420%
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿63,916 ฿63,916
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
8501.125
รับทำตั้งแต่อายุ 55-70 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว รับบำนาญไปจนถึงครบอายุ 85ปี สามารถเลือกรับบำนาญได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿158,943 ฿158,943
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

15.108
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 60 ปี คุ้มครองชั่วระยะเวลา 15 ปี เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿246 ฿246
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
10.1
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี คุ้มครองชั่วระยะเวลา 10 ปี เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿290 ฿290
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
551
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี คุ้มครองชั่วระยะเวลา 5 ปี เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿338 ฿338
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
11.2
ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 - 60 ปี คุ้มครองชั่วระยะเวลา เบี้ยเริ่มต้น 990 บาท ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿1,650 ฿1,650
 
(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)
สนใจทำประกันชีวิต / สุขภาพ / โรคร้าย / อุบัติเหตุ และรับโปรโมชันต่างๆ ติดต่อตัวแทนได้เลย   
Powered by
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้
cá cược trực tuyến trang cá cược trực tuyến 78win trang cá cược trực tu trang web cá cược trực tuyến hay nhất trang cá cược xổ số